11. Lan arriskuen prebentzioa. Legeria eta antolaketa

Aurkezpena

Lanean istripuak gerta daitezke eta lanagatik gaixotu egin gaitezke. Horrelakorik ez gertatzeko behar-beharrezkoa da laneko arriskuak prebenitzea. 10, 11, 12 eta 13 eduki multzoetan, laneko arriskuen prebentzioaz arituko gara bideoz-bideo.

Azpiatalak

Prebentzioaren arloko betebeharrak

Prebentzioaren arloko erantzukizuna eta prebentzioa antolatzeko erak

Prebentzio-lanetan parte hartzea eta arriskuen ebaluazioa

Hezirauli

Jolasgaldeketa

Kahoot - Irakasleak

Jolasgaldeketa

Kahoots - Ikasleak