02. Lan kontratua

Aurkezpena

Dakizuenez, lan kontratua enpresaburuaren eta langilearen arteko hitzarmena da. Eduki multzo honetan interesatzen zaiguna lan-kontratua da. Eta lan-kontratuaren kontzeptua eta motak aztertzen joango gara hurrengo aurkezpena eta bideoekin.

Azpiatalak

Kontratuaren baldintzak eta edukiak

Lan kontratuaren iraupena eta probaldia

Lan kontratu mugagabea

Heziketa kontratua

Aldi baterako kontratua

Lanaldi partziala, errelebo kontratua eta aldizkako kontratu finkoa

Aldi baterako laneko enpresak, urrutiko lanak eta telelana

Hezirauli

Jolasgaldeketa

Kahoot - Irakasleak

Jolasgaldeketa

Kahoots - Ikasleak