Jarduerak

00 Programazioa

 

01 Lan Zuzenbidea

 

02 Lan Kontratua I

 

03 Lanaldia

 

04 Ordainagiria

 

05 Lan Kontratua II

 

06 Ordezkaritza Enpresan/Negoziazio kolektiboa

 

07 Gizarte segurantza

 

08 Lan-Merkatua/Lana Bilatzea

 

09 Lantaldeak eta gatazkak

 

10-13 Prebentzioa

 

Ariketen ebazpenak

Galdetegiak

 

Aurkezpenak

Kartak

 

 

LePOka