04. Ordainagiria

Aurkezpena

Dakizuenez, langileak lana egiten du eta trukean soldata jasotzen du. Eduki multzo honetan soldata interesatzen zaigu eta nominak ere ulertuko ditugu. Eta hori aztertzen joango gara hurrengo aurkezpenarekin.

Azpiatalak

Soldata

Soldataren bermeak

Nominaren goiburua eta likidazioa

Nomina sortzapenak

Kontingentzia arrunten kotizazio oinarria

Kontingentzia profesional eta zergak

Kenkariak eta likidoa

Hezirauli

Jolasgaldeketa

Kahoot - Irakasleak

Jolasgaldeketa

Kahoots - Ikasleak